Класифікація мастил за в'язкістю

Міри в'язкості SAE

В'язкість оливи - це основний показник якості, який є загальним для усіх олив. Для двигуна або будь-якого іншого механізму необхідно застосовувати оливи з оптимальною в'язкістю, міра якої залежить від конструкції, режиму роботи і міри зносу, температури довкілля і інших чинників.

Нині єдиною визнаною в зарубіжних країнах системою класифікації автомобільних моторних мастил є специфікація SAE J300. SAE - це абревіатура Суспільства Автомобільних Інженерів США (Society of Automotive Engineers). В'язкість олви по цій системі виражається в умовних одиницях - мірах в'язкості SAE (SAE Viscosity Grade - SAE VG). Чисельні значення мір є умовними символами комплексу в’язкістних властивостей.

Є декілька мір в'язкості : зимовий – позначається буквою "W" (Winter), і літній - без буквеного позначення. Сезонні (монов'язкі) оливи (single viscosity grade oils) зимового ряду розрізняються по максимальній в'язкості низькотемпературного провертання і прокачки, а також по мінімальній кінематичній в'язкості при 100°С. Міра в'язкості сезонних олив літнього ряду визначається по мінімальній і максимальній кінематичній в'язкості при 100°С, і по мінімальній в'язкості при 150°С, а також швидкості зрушення 10^6 с^-1. Всесезонні оливи (multiviscosity - grade oils) повинні задовольняти одночасно двом наступним критеріям:

  1. максимальній в'язкості низькотемпературного провертання і прокачки з мірою зимового ряду (W);
  2. максимальною і мінімальною кінематичною в'язкістю при 100°С і мінімальній в'язкості при 150°С і швидкості зрушення 10^6 с^-1 відповідно до міри літнього ряду (без букви W).

Класифікація SAE J300 використовується виробниками двигунів для визначення мір в'язкості моторних мастил придатних для використання в їх двигунах і виробниками олив при розробці нових складових, виробництві і маркуванні готових продуктів.

Стандартні ряди в'язкості :

  • зимовий ряд: SAE 0w, 5w, 10w, 15w, 20w, 25w;
  • літній ряд: SAE 20, 30, 40, 50, 60.

Всесезонні (multigrade) оливи, складаються з комбінації зимового і літнього ряду і розділені дефісом (наприклад, SAE 10w-40), інші види запису є невірними, і використання абревіатури SAE для них неприпустимо (наприклад SAE 10W/40 або SAE 10w40).

Серія всесезонних олив : SAE 0w-20, 0w-30, 0w-40, 0w-50, 0w-60, 5w-20, 5w-30, 5w-40, 5w-50, 5w-60, 10w-30, 10w-40, 10w-50, 10w-60, 15w-30, 15w-40, 15w-50, 15w-60, 20w-30, 20w-40, 20w-50, 20w-60.

Необхідна міра в'язкості

Необхідна в'язкість оливи визначається на підставі наступних чинників:

  • особливості конструкції;
  • міра зносу двигуна;
  • температура довкілля;
  • режим роботи двигуна