Політика конфіденційності - Midland - традиційна швейцарська якість

Політика конфіденційності

ПОЛІТИКА КОНФЕДЕНЦІЙНОСТІ

м. Київ

«01» січня 2022 р.

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно усієї інформації, яку сайт, розташований на доменному імені https://midland.ua/  може отримати про Користувача під час використання його персональних даних, даних з соціальних мереж і іншої особистої інформації за допомогою мережі Інтернет.

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. У справжній Політиці конфіденційності використовуються наступні терміни:

1.1.1."Адміністрація сайту" - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені компанії, які організовують і (чи) здійснює обробку персональних даних, а також визначає цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, дії (операції), що здійснюються з персональними даними.

1.1.2."Персональні дані" - будь-яка інформація, що відноситься до прямо або побічно визначеному, або визначуваній фізичній особі (суб'єктові персональних даних).

1.1.3."Обробка персональних даних" - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна), витягання, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.

1.1.4."Конфіденційність персональних даних" - обов'язкове для дотримання Оператором або що іншим, що отримало доступ до персональною цією особою вимога не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншої законної підстави.

1.1.5."Користувач сайту (далі Користувач) " - особа, що має доступ до Сайту, за допомогою мережі Інтернет.

1.1.6."Cookies" - невеликий фрагмент даних, що відправлений веб-сервером і зберігається на комп'ютері користувача, який веб-клієнт або веб-браузер кожного разу пересилає веб-серверу в HTTP- запиті при спробі відкрити сторінку відповідного сайту.

1.1.7."IP-адрес" - унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій по протоколу IP.

 

 2. ЗАГАЛЬНІ СТАНИ

1.2.    Використання Користувачем сайту означає згода із справжньою Політикою конфіденційності і умовами обробки персональних даних Користувача.

1.3.    У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту.

1.4.    Справжня Політика конфіденційності застосовується тільки до сайту. Сайт не контролює і не несе відповідальність за сайти третіх осіб, на яких Користувач може перейти по посиланнях, доступних на сайті інтернет-магазину.

1.5.    Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту.

 

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту по нерозголошуванню і забезпеченню режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач надає за запитом Адміністрації сайту при реєстрації на сайті або при оформленні замовлення для придбання Товару.

3.2. Персональні дані, дозволені до обробки у рамках справжньої Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті і включають наступну інформацію:

3.2.1. ім'я Користувача;

3.2.2. адреса електронної пошти (e - mail);

3.3.3 сайт захищає Дані, які автоматично передаються в процесі перегляду рекламних блоків і при відвідуванні сторінок, на яких встановлений статистичний скрипт системи ("піксель") :

  • IP адреса;
  • інформація з cookies;
  • інформація про браузер (чи іншій програмі, яка здійснює доступ до показу реклами);
  • час доступу;
  • адреса сторінки, на якій розташований рекламний блок;
  • реферер (адреса попередньої сторінки).

3.3.1. Відключення cookies може спричинити неможливість доступу до частин сайту, що вимагають авторизації.

3.3.2. Сайт здійснює збір статистики про IP- адресах своїх відвідувачів. Ця інформація використовується з метою виявлення і рішення технічних проблем, для контролю законності фінансових платежів, що проводяться.

3.4. Будь-яка інша персональна інформація необумовлена вище (історія покупок, використовувані браузери і операційні системи і так далі) підлягає надійному зберіганню і нерозповсюдженню, за винятком випадків, передбачених в п.п. 5.2. і 5.3. справжньої Політики конфіденційності

 

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту може використати в цілях:

4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті, для оформлення замовлення і (чи) укладення Договору купівлі-продажу товару дистанційним способом з компанією.

4.1.2. Надання Користувачеві доступу до ресурсів Сайту, що персоналізуються.

4.1.3. Встановлення з Користувачем зворотного зв'язку, включаючи напрям повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту, надання послуг, обробка запитів і заявок від Користувача.

4.1.4. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, відвертання шахрайства.

4.1.5. Підтвердження достовірності і повноти персональних даних, наданих Користувачем.

4.1.6. Створення облікового запису для здійснення покупок, якщо Користувач дав згоду на створення облікового запису.

4.1.7. Повідомлення Користувача Сайту про стан Замовлення.

4.1.8. Обробки і отримання платежів.

4.1.9. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем, пов'язаних з використанням Сайту.

4.1.10. Надання Користувачеві з його згоди, оновлень продукції, спеціальних пропозицій, інформації про ціни, новинної розсилки і інших відомостей від імені сайту.

4.1.11. Здійснення рекламної діяльності з відома Користувача.

4.1.12. Надання доступу Користувачеві на сайти або сервіси партнерів з метою отримання продуктів, оновлень і послуг.

 

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, у тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.

5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані третім особам, зокрема, кур'єрським службам, організаціями поштового зв'язку, операторам електрозв'язку, виключно в цілях виконання замовлення Користувача, оформленого на Сайті, включаючи доставку Товару.

5.3.   Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки по підставах і в порядку, встановленим законодавством України.

5.4.   При втраті або розголошуванні персональних даних Адміністрація сайту інформує Користувача про втрату або розголошування персональних даних.

5.5.   Адміністрація сайту вживає необхідні організаційні і технічні заходи для захисту персональної інформації Користувача від неправомірного або випадкового доступу, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

5.6.   Адміністрація сайту спільно з Користувачем вживає усі необхідні заходи по відвертанню збитків або інших негативних наслідків, викликаних втратою або розголошуванням персональних даних Користувача.

 

 6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:

6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для користування Сайтом.

6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані у разі зміни цієї інформації.

6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:

6.2.1. Використати отриману інформацію виключно для цілей, вказаних в п. 4 справжня Політика конфіденційності.

6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попереднього письмового дозволу Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, публікацію, або розголошування іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. справжньої Політики Конфіденційності.

6.2.3. Вживати запобіжні заходи для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, зазвичай використовуваного для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.

6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувача, з моменту звернення або запиту Користувача, або його законного представника або уповноваженого органу по захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки, у разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій.

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Адміністрація сайту, що не виконала свої зобов'язання, несе відповідальність за збитки, понесені Користувачем у зв'язку з неправомірним використанням персональних даних, відповідно до законодавства України, за винятком випадків, передбачених п.п. 5.2., 5.3. і 7.2. справжньої Політики Конфіденційності.

7.2. У разі втрати або розголошування Конфіденційної інформації Адміністрація сайту не несе відповідальність, якщо ця конфіденційна інформація:

7.2.1. Стала публічним надбанням до її втрати або розголошування.

7.2.2. Була отримана від третьої сторони до моменту її отримання Адміністрацією сайту.

7.2.3. Була розголошена з відома Користувача.

 

8. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

8.1. До звернення до суду з позовом по спорах, що виникають із стосунків між Користувачем і Адміністрацією сайту, обов'язковим являється пред'явлення претензії (письмової пропозиції про добровільне врегулювання суперечки).

8.2. Одержувач претензії впродовж 30 календарних днів з дня отримання претензії, письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.

8.3. При не досягненні угоди спор буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.

8.4. До справжньої Політики конфіденційності і стосунків між Користувачем і Адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

 

9. ДОДАТКОВІ УМОВИ

9.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.

9.2. Нова Політика конфіденційності набуває чинності з моменту її розміщення на Сайті і в Інтернеті, якщо інше не передбачене новою редакцією Політики конфіденційності.

9.3. Усі пропозиції або питання по справжній Політиці конфіденційності слід повідомляти адміністрації сайту.

9.4. Діюча Політика конфіденційності розміщена за адресою https://midland.ua/politika-konfedenczialnosti.html

Поиск
Вверх
Личный кабинет
Подбор масел